מחוללי שדות ביולוגיים להעצמת תדרים

הפחתה של השפעות אזוריות של קרינה,

אלקטרוסמוג, הפרעות גיאופאטיות וכד'

עם ביו-רזוננס לפי פול שמידט.

RAYONEXMINI5G2.jpg
RAYONEXPic5.jpg

כשנושאים את

ה- MINI-RAYNOX

בתיק או בכיס,

יש למקמו

שהתווית פונה החוצה.

RAYONEXPic2.jpg
RAYONEXPic3.jpg

פשוט הניחו

את ה- MINI-RAYONEX

שטוח עם התווית כלפי מעלה,

במרחק של עד 2מ׳ מגוף האדם

(או בעל החיים).

 

מומלץ

שה- MINI-RAYONEX

יימצא בקרבתך לאורך זמן, למשל על שולחן המיטה או על השולחן במשרד

RAYONEXPic7.jpg