FERI Flawless 5.jpg
FERI Flawless stamps.jpg

מוצרי FERI Flawless מיוצרים ללא:
מוצרים מן החי או תוצרי לוואי | טעמים מלאכותיים | צבעים סינתטיים | ממתיקים | פרבנים | נפט | שמן מינרלי | טלק | פחמן שחור | חומרים משמרים פורמלדהיד | פתלטים | נתרן אורט' סולפט (SLES) | נתרן לאוריל סולפט (SLS) | טריקלוסן | טריאתנולאמין (TEA) | חומרי צבע | DEA | ארגירליין

 

שימו לב. מחירי מוצרי FERI Flawless הינם בדולר קנדי.
בשימוש בתרגום האוטומטי לעברית של האתר ייתכן ויופיע כדולר ארה״ב. סימון הדולר ארה״ב אינו נכון והערך מתייחס לדולר קנדי בכל מקום בו הוא מופיע.

לנוחיותכם, מחשבון המרה: