FOLLogo1 copy.jpg

AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

Q-LinkLogo.jpg
Untitled-4.jpg

Strengthen your body against free radicals and electromagnetic radiation

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית

HF-RAYEX

HF-RAYEX

קרינה מווסתת דופק מטלפונים ניידים, טלפונים אלחוטיים, מטרים חכמים, חיבורי נתב אלחוטיים וכו׳ ניתן למצוא כמעט בכל מקום בעולם הטכנולוגי ביותר שלנו.

בכל מקום בו משתמשים בהעברת נתונים זו, קיימים שדות אלה.

בין אם במשרד, בבית או אפילו בחדר השינה - לעיתים קרובות אנו נחשפים לשדות אלו לאורך היום וגם בלילה.

 

כשבוחנים אנשים שנחשפו בהרחבה לשדות עם דופק עם Bioresonance על פי פול שמידט (BaPS), תמיד תמצאו את אותם גירעונות רגולציה כתוצאה מכך.

BaPS מתאר גירעונות אלה בסך הכל שישה ערכי תדרים בסיסיים ספציפיים (22,50; 34,57; 65,11; 78,65; 86,85; 87,79).

בדיוק ששת ערכי התדרים הבסיסיים הללו שולבו בשש מערכות האנטנות הדיפולות של ה- HF-RAYEX בהתאם לעקרונות ה- BaPS ובכך ניתן לבצע הרמוניה באורגניזם.

 

מערכת האנטנות הדיפול המשמשת בביורזוננס על פי פול שמידט גם היא נחקרת במחקרים חוץ גופיים מעניינים, שתוצאותיהם הושגו בתנאי מעבדה. מחקר ביולוגי של תאים על ידי מכון מדעי דורץ 'מראה כי באמצעות ערכי תדרים בסיסיים שכאלה, יכולת הויסות של מבני התאים יכולה להיות מושפעת באופן חיובי מאוד. 

HF-RAYEX

565.00 ₪מחיר
  • פשוט הניחו את ה- HF-RAYEX שטוח עם התווית כלפי מעלה, במרחק של עד 2מ׳ מגוף האדם (או בעל החיים).

    מומלץ שה- HF-RAYEX יימצא בקרבתך לאורך זמן, למשל על שולחן המיטה או על השולחן במשרד.

    כשנושאים את ה- HF-RAYEX בתיק או בכיס, יש למקמו שהתווית פונה החוצה.