top of page

תליון קיו-לינק משפר את תהליך הריפוי | ד״ר רוברט בלאיך


ד״ר רוברט בלאיך

במחקר שנעשה על ידי ד״ר רוברט בלאיך נבדקה השפעת תליון הקיו-לינק על בריאות עונדי התליון וחיזוק שרירים חלשים. 12 מטופלים לבשו את ה-QLink מדי יום, והסירו אותם במהלך הבדיקות והטיפול בקינסיולוגיה יישומית (AK).

המטופלים היו במעקב במשך 3 עד 6 חודשים כדי לקבוע אם חוסר האיזון בדיקור חזר על עצמו ואם התסמינים הספציפיים של המטופל ובריאותו הכללית הושפעו מלבישת ה-QLink. ד"ר בלייך הגיע למסקנה שהתליון QLink משפר את תהליך הריפוי.

בהתבסס על בדיקת קינסיולוגיה יישומית (AK) נמצא כי התליון עזר באופן עקבי לשפר את האיזון של אנרגיית הדיקור לכל 12 המטופלים, וגילה הסתברות של 75% לשיפור בתסמין ספציפי עבור המטופל.
 

מבוא

חוסר איזון אנרגטי בדיקור סיני נוטר במחקר עם 12 מטופלים שעברו טיפול קינסיולוגיה יישומית על ידי ד"ר רוברט בלאיך, DC. שינויים בתגובה סימפטומטית נחקרו בעת לבישת ה-QLink כשיטת טיפול.


חומרים ושיטות

בדיקת שרירים בקינסיולוגיה יישומית (AK) מאפשרת למתרגל לזהות שינויים בדפוסי הקלה-עיכוב שרירים עקב חשיפה ללחץ סביבתי. ה-QLink נצפה כמנטרל או שולל דפוס חולשת שרירים שבו החולשה נגרמה על ידי גורם לחץ סביבתי.

ד"ר בלאיץ' טוען שניתן להסיק שמכשיר שמבטל אינדיקטור AK של חולשת שרירים צריך להיות בעל השפעה חיובית על הסימפטומים, הבריאות והרווחה של המטופל.בהתבסס על השינויים העקביים והמשמעותיים בדפוסים מסוימים של חולשת שרירים שנצפו בחולים, ד"ר בלאיך ערך מחקר כדי לקבוע אם לענידה של תליון QLink על פני תקופה של 3 עד 6 חודשים יש השפעה בשיפור בריאותו של המטופל או תסמינים מסוימים מלבד , או בנוסף, חיזוק ברור של שרירים חלשים.

12 חולים נבדקו מראש ונבחרו לפי הקריטריונים הבאים:

1. הצגת חוסר איזון בדיקור דרך AK

2. חוסר האיזון בוטל על ידי ה-QLink, ו

3. בטיפול מוקדם לתקופה של 3 חודשים.


מטופלים לבשו את ה-QLink מדי יום, והסירו אותם במהלך הבדיקות והטיפול בקינסיולוגיה יישומית (AK).

המטופלים היו במעקב במשך 3 עד 6 חודשים כדי לקבוע אם חוסר האיזון בדיקור חזר על עצמו ואם התסמינים הספציפיים של המטופל ובריאותו הכללית הושפעו מלבישת ה-QLink.


נתוני בסיס נקבעו עבור כל מטופל. השינויים בקצב ההתקדמות והתגובה לטיפול נוטרו וההתקדמות (או הרגרסיה) דורגה לארבע הקטגוריות.

קטגוריה 1: שיפור ניכר בתסמין ארוך טווח ונורמליזציה של שריר חלש כרוני קודם.

קטגוריה 2: שיפור לפחות בתסמין ספציפי שלא הגיב במלואו לטיפול הקודם.

קטגוריה 3: אין שינוי ניכר בתסמינים או בהתקדמות אחרת.

קטגוריה 4: החמרה מסוימת או החמרה של תסמינים קיימים או סימפטום חדש כלשהו מחוץ לדפוס הקודם של המטופל.


תוצאות

הערכת AK של חוסר איזון בדיקור סיני

המטופלים הוערכו מחדש עבור לוקליזציה של טיפול בנקודת דופק (TL) בביקורי מעקב. מתוך 12 החולים, כל ה-12 לא הציגו נקודת דופק דיקור TL בביקורי מעקב במשך 3 חודשים. עשרה מתוך ה-12 לא הפגינו שום חוסר איזון בדיקור באמצעות הערכת נקודת הדופק במשך 3 עד 6 חודשים של לבישת ה-QLink. שניים מתוך ה-12 הפגינו בסופו של דבר חוסר איזון בדיקור סיני באזור שאינו מזוהה במקור. במקרים אלה, חוסר האיזון התרחש לאחר 4 וחצי חודשים ו-6 חודשים לתוך הטיפול.


שינוי בתסמינים המיוחסים ל-QLink

הטבלה שלהלן מתארת ​​את השינויים שנראו בקצב ההתקדמות של תסמיני המטופל.

שיפור ניכר בתסמין ארוך טווח

3 חולים

קטגוריה 1

שיפור בתסמין ספציפי אחד לפחות

6 חולים

קטגוריה 2

אין שינוי ניכר בסימפטום

3 חולים

קטגוריה 3

החמרה מסוימת או החמרה של סימפטום קיים

0 חולים

קטגוריה 4הסתברות של 75% לשיפור בתסמין ספציפי עבור המטופל

סיכום

ד"ר בלייך הגיע למסקנה שהתליון QLink משפר את תהליך הריפוי.

בהתבסס על בדיקת AK, זה עזר באופן עקבי לשפר את האיזון של אנרגיית הדיקור בכל 12 המטופלים.


כל ה-12 הציגו במקור אינדיקטור של חוסר איזון אנרגטי של דיקור AK שנשלל בעת ענידת תליון QLink.

כולם לא הראו הישנות של חוסר איזון הדיקור המקורי שלהם או חוסר איזון נוסף במשך יותר מ-3 חודשים.


נתונים מחוץ למחקר זה מצביעים על כך שקיימת סבירות גבוהה מ-95% לתליון QLink לשלול אינדיקטור AK של חוסר איזון בדיקור ולבטל חולשת שרירים הנגרמת על ידי נוכחות של שדות אלקטרומגנטיים, למשל, מטופל יושב ליד מחשב, או בקרבה לטלוויזיה או מיקרוגל, או קבלת שידור טלפון סלולרי.


מחקר זה מגלה גם הסתברות של 75% לשיפור בתסמין ספציפי עבור המטופל, סבירות של 25% ללא שינוי ספציפי בתסמינים וסבירות קטנה מאוד לתגובה שלילית במיוחד אם החולה נמצא במעקב ומטופל על ידי רופא AK.להורדת קובץ סיכום המחקר >>

Summary of Clinician Study of the Therapeutic Effect of the QLink Pendant
.pdf
Download PDF • 11KB

 

גילוי נאות: המעידים עשוים להיות צרכנים ו/או משווקים מורשים של החברה.👈🏼 להזמנה טלפונית - מלאו פרטים ונחזור אליכם 👈🏼 לערוץ הטלגרם

Comments


Q-Link (3).gif