top of page

מיני ריונקס - מחקרים והשפעות | Rayonex

עודכן: 12 באפר׳ 2021


גיא אלפונטה על המיני ריונקס, שקיים מזה 30 שנה (אותי זה הדהים!) ועל מספר מחקרים שנערכו במהלך השנים. המיני רינוקס מיועד להפחתת עומסי קרינה אלקטרומגנטית וגיאופטיה בגוף והגברת ייצור האנרגיה, ATF, חילוף חומרים. המערכת היא אנטנה בי-פולרית על תדר 12.50

מחקר במכון לחקר התא בגרמניה מצא כי המיני-ריונקס מגביר את הפעילות התאית עד 45% ב 24 שעות. מחקר החלמה על פצעים הראה כי המיני-רינוקס מגביר החלמת פצעים עד 20% מהר יותר בתוך 48 שעות.

Comments


Q-Link (3).gif