top of page

טיפול בנדודי שינה עם הפעלת נקודות דיקור לא-טרנסדרמליות | ®SILENT NIGHTS


דוח מחקר מס' 1: טיפול בנדודי שינה עם נקודת דיקור לא-טרנסדרמלית | שילי נ.

הפעלה (מחקר פיילוט): 5 בינואר 2011.

ענייני בטיחות:

• לא דווח על תופעות לוואי.

הוראות תיקון ונהלי לימוד:

• במחקר פיילוט זה של תווית פתוחה, 25 נבדקים השתמשו במדבקות ®Silent Nights בלילה במשך 30 יום.

• לנבדקים אלו היה מגוון של קשיי שינה שהוערכו בעצמם והם מדדו שינויים בשינה לאורך תקופה של 30 יום עם סולמות שינה ושאלונים. הנבדקים לבשו את המדבקות 5 ימים בשבוע.

• אנשים קיבלו הוראה למקם את אחד המדבקות על אחת מתוך 5 נקודות דיקור ספציפיות לפני השינה.

• נקודות הדיקור שנבדקו היו:

א. כבד ימין 3

ב. מחמם משולש ימני 23

ג. מחמם משולש ימני 17

ד. כלי שלטון 24.5 או

ה. בטן ימין 36

• אם אנשים לא ישנו כראוי, בלילה הבא הם היו מעבירים את מדבקת Silent Nights® לאחת מנקודות הדיקור הללו עד שימצאו מיקום שישיג את השינה הטובה ביותר האפשרית. ברגע שהם מצאו נקודת דיקור שעבדה עבורם אז הם ימשיכו להשתמש במדבקה בנקודה המסוימת הזו בלילות רצופים.

• סולמות שינה ושאלונים מאומתים שימשו ותועדו כבסיס לפני חבישת המדבקה ולאחר מכן בתום תקופת המחקר.


יעילות המדבקות במחקר זה:
• במחקר זה, ל-72% אחוז מהאנשים הייתה ישנוניות רגילה בשעות היום בסולם ישנוניות של Epworth (מבחן ESS).
• בסוף המחקר, 80% ציינו שיפור באיכות השינה ב-Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LESQ Test).
• כמו כן, ל-88% מהמשתתפים היה משך שינה משופר במדד איכות השינה של פיטסבורג (PSQ Test).
• בהתחשב בבטיחות ובתוצאות שהושגו במחקר זה של מדבקות Silent Nights®, סביר להציע שהם עשויים בהחלט להיות אחת הגישות הפוטנציאליות המועדפות לנדודי שינה, שכן 72-88% מהנבדקים חוו שיפור משמעותי בשינה.

הערכה:

מחקר זה השתמש בשלושה סולמות ושאלונים סטנדרטיים המשמשים במחקרי שינה.

מדבקות Silent Nights® הראו שיפורים בשינה בכל שלושת הסולמות.

51 צפיות0 תגובות

Commentaires


Q-Link (3).gif
bottom of page